Moberg Eiendom AS

Tar vare på verdier

 

Metodikk

 

Vi arbeider strukturert og dokumenterer våre oppdrag. Et godt styreoppdrag betyr ofte mest innsats i gode forberedelser før møtet og referat tilgjengelig raskt etter møtet er avholdt. Vi påtar oss også alle saksforberedelser og kommunikasjon med alle nødvendige innvolverte parter før møtet.

 

Vi arbeider også diskrè for våre oppdragsgivere og velger samarbeidspartnere og forretningspartnere med omhu og som også holder etisk høy standard. Vi respekterer og følger alle myndighetskrav. Vi tror vi kommer langt med mye erfaring, fokus på få kjerneområder og sunt bondevett. Vi har bare ett fokus og det er boligeiendom.

 

Vi har samarbeidspartnere som vi har hatt kontakt med over en årrekke og etablerer ofte samarbeid som strekker seg over flere år. Arbeidsfeltet vårt er i sin natur langsiktig og slik arbeider også vi.

Vi søker:

Investorer innen boligeiendom.

 

Sameier og velforeninger med behov for bistand og rådgivning.

 

Andre med behov for rådgivning knyttet til tvister, etablering, organisering og forvaltning av boligeiendom.

Moberg Eiendom As

erling@mobergeiendom.no

+47 907 51 539

Erling Moberg kan med det rette karakteriseres som arbeidsglad, resultatorientert og ambisiøs. Hans arbeid er preget av nøyaktighet og høy faglig kvalitet. Ved siden av sine åpenbare faglige kvaliteter, finner vi det i den sammenheng også riktig å nevne at han har hatt en positiv sosial pådriverrolle i selskapet.

# Bjørn Aanensen, daglig leder

Selvaag Forvaltning AS

SAGT OM OSS