Moberg Eiendom AS

Tar vare på verdier

 

Rådgivning

Har du behov for rådgivning innen fast eiendom? Hjelp i styret i sameiet eller borettslaget ditt? Skal du etablere sameie?

Forvaltning

Er sameiet du bor i kommet skeivt av sted? Trenger dere opprydding og organisering? Vi kan etablere rutiner for drift, styrearbeid og vedlikehold.

Boligutleie

Vi har betydelig kompetanse på utleie av boliger. Vi bistår med rådgivning for boligeiere som ønsker å leie ut

Investeringer

Er du interessert i boliginvesteringer så ta kontakt, vi har flere spennende muligheter for deg. Vi har et etablert investornettverk.

Moberg Eiendom AS

 

Moberg Eiendom AS ble etablert i 1991 av Erling Moberg. Selskapet har siden etableringen hatt fokus på boligeiendom som investeringsområde. I dag er selskapet engasjert innen tre forretningsområder; investeringer, rådgivning og forvaltning. Selskapet har et rendyrket fokus på boligeiendom.

 

Vi har god tilgang på nye spennende investeringsprosjekter. Ta kontakt om du her interessert i eksponering mot boligeiendom. Vi yter også bistand til styrer i sameier og velforeninger og påtar oss også verv i styrer.

 

Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Moberg Eiendom As

erling@mobergeiendom.no

+47 907 51 539

Erling Moberg kan med det rette karakteriseres som arbeidsglad, resultatorientert og ambisiøs. Hans arbeid er preget av nøyaktighet og høy faglig kvalitet. Ved siden av sine åpenbare faglige kvaliteter, finner vi det i den sammenheng også riktig å nevne at han har hatt en positiv sosial pådriverrolle i selskapet.

# Bjørn Aanensen, daglig leder

Selvaag Forvaltning AS

SAGT OM OSS