Moberg Eiendom AS

Tar vare på verdier

 

Oppdragserfaring

 

Erling Moberg har omfattende erfaring fra prosjekter innen fast eiendom.

 

Deltakelse i etablering av selskapsstrukturer, arbeid med organisering av sameier med bolig, nærings- og garasjedel.

 

Arbeid knyttet til opprettelse av gassadministrasjon, gasskomiteer, innkrevingsrutiner, avtaleverk og driftsrutiner.

 

Erfaring innen etablering og utvidelse av velforeninger, herunder etablering og endring av vedtekter, ordensregler, organisere underkomiteer og planlegge styrestrukturer.

 

Har etablert investeringsselskaper innen boligeiendom med eksterne investorer. Forhandlet frem kjøp, innhentet kapital, etablert selskapsstruktur, rapporteringsrutiner og løpende drift av selskapene.

 

 

Vi søker:

Investorer innen boligeiendom.

 

Sameier og velforeninger med behov for bistand og rådgivning.

 

Andre med behov for rådgivning knyttet til tvister, etablering, organisering og forvaltning av boligeiendom.

Moberg Eiendom As

erling@mobergeiendom.no

+47 907 51 539

Erling Moberg kan med det rette karakteriseres som arbeidsglad, resultatorientert og ambisiøs. Hans arbeid er preget av nøyaktighet og høy faglig kvalitet. Ved siden av sine åpenbare faglige kvaliteter, finner vi det i den sammenheng også riktig å nevne at han har hatt en positiv sosial pådriverrolle i selskapet.

# Bjørn Aanensen, daglig leder

Selvaag Forvaltning AS

SAGT OM OSS